Informacje

Informacje o konferencjach

Zapraszamy Państwa na konferencje w ramach realizacji 3 Celu Operacyjnego – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa – Narodowego Programu Zdrowia.

Miejsce konferencji – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Rentowność profilaktyki i promocji zdrowia
(wykład – dr hab. Dorota Cianciara)
2. Profilaktyka zaburzeń psychicznych
(wykład- dr hab. Krzysztof Ostaszewski)
3. Dobre praktyki – jak skutecznie zorganizować i zrealizować profilaktykę zdrowia psychicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
(wykład – dr Iwona Koszewska, Andrzej Skupień)
4. NPZ- wzmacnianie zdrowia i profilaktyki zaburzeń psychicznych
(wykład- dr hab. Krzysztof Ostaszewski)
5. Konstruowanie programów polityki zdrowotnej
(wykład- dr hab. Dorota Cianciara).