Cele operacyjne

Narodowy Program Zdrowia

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa
Wspieranie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w Polsce jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób zmaga się z nadwagą i otyłością. Dlatego w ramach tego celu chcemy uświadomić społeczeństwu, jak istotna jest prawidłowa dieta oraz jak duże korzyści zdrowotne płyną z regularnych ćwiczeń oraz ruchu – zwłaszcza przy zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
Różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Bez względu na to, czy mowa np. o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków czy papierosów, spotykamy się z takim samym lub podobnym przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi.

Cel ten składa się z czterech części, które łączą strategie przeciwdziałania poszczególnym uzależnieniom i obejmują:

• przeciwdziałanie narkomanii,
• profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
• zwalczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, także e-papierosów,
• przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa
W ostatnich latach coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowie psychiczne i szuka sposobów na jego poprawę. Rośnie również liczba osób, które potrzebują pomocy. Zdrowie psychiczne jest kluczowe, aby człowiek, społeczeństwo i państwo mogły należycie działać i się rozwijać. Jest to również jeden z najważniejszych obszarów obecnej polityki zdrowotnej w Polsce.
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego.

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki

Dbanie o środowisko tak, aby sprzyjało naszemu zdrowiu jest koniecznością XXI wieku. Dlatego w ramach tego celu planuje się m. in.:

• poprawiać jakość powietrza,
• promować bezpieczeństwo żywności i wody,
• zmniejszać ekspozycję na zbyt duży hałas,
• zmniejszać narażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze, szkodliwe substancje chemiczne i czynniki biologiczne – w tym środki ochrony roślin, środki uprawy roślin, produkty biobójcze, antybiotyki czy substancje endokrynopodobne.

5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
W polskim społeczeństwie jest coraz więcej osób starszych, dlatego ważne jest, aby pomóc im utrzymać jak najdłuższą aktywność społeczną, zawodową i rodzinną. Jednym z priorytetów w ramach celu piątego jest takie przygotowanie systemu opieki zdrowotnej, żeby uwzględniał niepełnosprawność u starszych pacjentów, a także umożliwiał jak najwcześniejsze wykrywanie i jednoczesne leczenie wielu chorób.

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego
Zdrowie prokreacyjne może kojarzyć się głównie z problemami związanymi ze sferą intymną oraz seksualnością. Jest to jednak zagadnienie znacznie szersze, które dotyczy m.in. pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu.